©Mindful Mastery Program

- Langvarig strategi til effektivt at håndtere og reducere stress

Hvad er det?

Mindful Mastery Programmet (MMP) er unikt, idet det kombinerer de bedste og nyeste metoder på tværs af faggrupper og specialer inden for stresshåndtering og mental trivsel. Ved at integrere forskning og praksis fra områder som mindfulness, psykologi, yoga, neurovidenskab og sundhedsfremme skaber The Mindful Mastery Program en holistisk tilgang til stressbehandling og forebyggelse.

Denne tværfaglige tilgang sikrer, at deltagerne får adgang til en bred vifte af teknikker og strategier, der er videnskabeligt dokumenterede og effektive til at håndtere stress. Ved at trække på det bedste fra hver faggruppe skaber programmet en helhedstilgang, der adresserer stressens komplekse natur på en dybdegående måde.

Dette unikke aspekt af programmet sikrer, at deltagerne får adgang til de mest effektive redskaber og metoder til at håndtere og forebygge stress, samtidig med at de nyder godt af den seneste forskning og udvikling på området.


The Mindful Mastery Program er et omfattende program designet til både at behandle og forebygge stress gennem en kombination af praktiske øvelser og brugbar viden. Programmet integrerer en række metoder der er målrettet mod at reducere stressniveauer og fremme mentalt overskud.

Ved at kombinere teori og praksis giver programmet deltagerne værktøjer til at forstå årsagerne til stress samt strategier til at håndtere det effektivt. Gennem praktiske øvelser opnår deltagerne evnen til at finde ro og balance i øjeblikket. Disse øvelser er fleksible og kan udføres næsten overalt, hvilket giver øjeblikkelig lindring fra både stress og angst.

Deltagelse i The Mindful Mastery Program lærer deltagerne ikke kun at håndtere stress, men også at integrere værktøjer i deres daglig dag for at forhindre fremtidig stressakkumulering. Programmet er skræddersyet til at imødekomme individet. Gennem praksis af disse teknikker opnår deltagerne ikke kun øget mentalt velvære, men også en dybere forståelse af sig selv og deres stressrespons, hvilket styrker deres evne til at navigere gennem udfordringer med ro og overskud.

"Stress" er ikke længere blot et individuelt problem; det er blevet en udfordring, som danske virksomheder kæmper med årligt, og det medfører milliardtab. Hvem har skylden? I virkeligheden er ansvaret fælles. Vores nuværende livsstil og arbejdskultur fungerer ikke længere som den gjorde, og vores anerkendelse af det psykiske arbejdsmiljøs betydning er blevet ringere. 

*Andelen, der har en lav score på den mentale helbredsskala, er steget i de fleste aldersgrupper og blandt både mænd og kvinder. Dermed fortsætter udviklingen, der har været i de sidste mange år og med en markant stigning siden 2021 blandt mænd i alderen 25-44 år og kvinder i alderen 25-54 år

Men hvad hvis stress ikke udelukkende skyldes arbejdsrelaterede faktorer? Skal der stadig gøres en indsats? Svaret er et rungende ja. Uanset stressens kilde er det en kompleks påvirkning med mange faktorer involveret. Vi har behov for medarbejdere, der trives både på arbejdet og derhjemme, og det er noget, vi som arbejdsgivere kan påvirke positivt.

Stress opstår, når udfordringerne i miljøet overstiger individets ressourcer til at håndtere dem. Det er en naturlig reaktion, men når denne ubalance bliver vedvarende, svækkes vores evne til selvregulering, og stress bliver skadeligt.

Mange virksomheder har implementeret retningslinjer til håndtering af stressrelaterede sygemeldinger, men hvor mange tænker på forebyggelse? Som virksomhed kan du inddrage medarbejderne i udviklingen af forebyggende strategier og handlingsplaner. Ved at adressere stress tidligt og aktivt, kan vi skabe et sundere og mere balanceret arbejdsmiljø for alle.


Hvad indeholder programmet?

Forbyggende

Er ikke kun designet til at tackle stress, når det opstår, men det er også proaktivt rettet mod at forebygge fremtidige stressniveauer. Ved at lære deltagerne effektive stresshåndteringsstrategier og integrere værktøjerne i deres daglige liv, giver vi dem værktøjer til at identificere og tackle stressfaktorer, før de eskalerer

Behandlende

Helhedsorienteret tilgang til behandling af stress, der adresserer både symptomer og årsager. Gennem en kombination af praktiske øvelser og brugbar viden lærer deltagerne at reducere stressniveauer og genoprette mentalt overskud. Deltagerne opnår ikke blot midlertidig lettelse, men udvikler også langvarige strategier til effektivt at håndtere og reducere stress, hvilket resulterer i en forbedret livskvalitet og trivsel.

8 ugers program

Strækker sig over en periode på 8 uger, hvor deltagerne mødes en gang om ugen i halvanden time. Disse ugentlige sessioner giver deltagerne mulighed for at dykke dybt ned i stressreducerende teknikker og viden under vejledning af erfarne facilitatorer. Med en omhyggeligt struktureret tilgang får deltagerne mulighed for at integrere og øve de lærte metoder i deres daglige liv mellem sessionerne.

Selvudviklende

Deltagerne opfordres til at udforske og forstå sig selv på dybere niveauer. Programmet skaber et trygt rum, hvor deltagerne kan identificere mønstre, styrker og områder til forbedring. Ved at integrere den tillærte viden lærer deltagerne ikke kun at håndtere stress, men også at trives og vokse på både personlige og professionelle planer.

Gruppe workshop

At være en del af en gruppe giver deltagerne mulighed for at dele deres erfaringer, udfordringer og triumfer med andre, hvilket skaber et stærkt støttende fællesskab. Denne gruppebaserede tilgang tilbyder ikke kun en følelse af samhørighed og forståelse, men det skaber også et miljø, hvor deltagerne kan lære af hinanden og få nye perspektiver på deres egen situation 

Værktøjer

Gennem praktiske øvelser og trinvise instruktioner udstyres deltagerne med håndgribelige metoder til at håndtere stress, fremme mentalt velvære og styrke deres selvudvikling. Disse værktøjer er skræddersyet til at være enkle at implementere og nemme at integrere i en travl hverdag. Ved at modtage disse konkrete værktøjer opnår deltagerne ikke kun en forståelse af, hvordan de kan tackle stress, men de får også ressourcerne til at handle og skabe varige ændringer i deres liv til det bedre. 

© 2024 TrustCulture ApS reserves all rights to the content of this material